Montáž akustických systémů

Montáž akustických systémů

Optické a akustické podněty navozují náladu, vzbuzují emoce a nejvíce ovlivňují naše pocity. Naše smysly rozhodují, jestli se budeme v místnosti cítit dobře či nikoli.

Poslech – znamená interpretaci zvukových vln, které působí na sluch často zároveň ve velké rozmanitosti a při různých frekvencích. Zvuk působí bezprostředně na centrální nervový systém, a tak mají např. hlasitost zvuku, frekvence a četnost zdrojů zvuku vliv na dobrou pohodu a schopnost koncentrace. Slyšitelnost v místnosti, tedy porozumění mluvenému slovu nebo čistota tónů jsou závislé na odrazivosti a pohltivosti podlahy, stěn, stropu a zařízení místnosti.

Pokud je doba dozvuku příliš dlouhá, je zvuk nejasný a mluvené slovo nesrozumitelné. Vzniká pak nepříjemná prostorová akustika.

Akustické systémy pozitivně ovlivňují slyšitelnost v místnosti a nabízejí přitom mnohem více než kvalitní akustiku: představují multifunkční řešení optimalizace zvuku a ztvárnění prostoru, od deskových systémů až po akustické omítky a obklady.