Nové Medlánky - nová výstavba, nátěry balkonů - HEMPEL

Obr.

Tato zakázka byla realizována v roce 2007.

Náročný investor, rozsáhlá zakázka. Už nevím kolik bloků je osazeno námi natřenými balkóny. Opět se vyplatnila výhoda, možnosti dílenského zpracování zakázek.

Prováděné práce

  • Natěračské práce

Fotografie zakázky

Obr. Obr.

Další zakázky ukončené v roce 2007